O PREDSTAVI

Svi grešimo u božjim očima. Ali šta se dešava kada je greh toliko veliki da se ne može okajati?

Nakon smrti oca, braća Vladimir i Kosta ostaju sami u porodičnoj kući. Neprestane svađe oko banalnih stvari, nerazrešeni sukobi iz prošlosti i frustracije egzistencijalističke prirode čine da nova svakodnevica bez pokojnika deluje nemoguća.

Ali srećom, Vladimir i Kosta nikada nisu voleli svog oca.

Podstaknuti okolnostima njegove smrti i smrti mnogih u njihovom neposrednom okruženju, dva brata su primorana da se suoče sa svim svojim gresima ako nameravaju da nastave sa životom na ovom svetu.