JATO je kretanje različitih tela. Ono je slobodno i otvoreno, iako ima svoja  pravila. Jato  je dogovor i kontakt u kojem svi učesnici imaju jednaku slobodu i odgovornost. Jato je zajedništvo gde bilo koji pojedinac može da promeni pravac. Jato je počelo kao pokret koji traži zvuk i stvara sliku.

 

Međugeneracijske plesna predstva koja se bazira na improvizaciji nastala je tokom tromesečnog procesa u kojem su učestvovali plesači različitih generacija, sa

idejom da plešemo zajedno, te da svi učesnici- izvođači imaju jednaka prava, slobode  i odgovornosti u stvaranju plesa i muzike, razvijanju dramaturgije i dinamike. Počevši od tela i plesa, kretali smo se ka povezivanju sa muzikom i slikanjem, crtanjem. Teme kojima smo se bavili su zajedništvo i empatija, kao i različiti načini komuniciranja kroz pokret, sliku i zvuk, gde jedno služi kao inspiracija za drugo, a drugo za treće, međusobno se povezujući i podržavajući.

 

Kroz proces je prošao velik broj saradnika različitih godina i iskustava. Veliko hvala Srni, Todoru, Almi, Ani, Neu, Mileni, Gei, Irmi, Iskri, Miji, Shoomi, Kosti, Pokretnica festivalu, Raspustilištu, kao i učesnicima radionica i svim roditeljima koji su podržali svoju decu različitih generacija.