Predstava savremenog plesa „Good girls“

Predstava tematizuje problem anoreksije, od razvojnih faza ka izlečenju i prevazilaženju bolesti, premda se svi slučajevi ne završe u ozdravljenju. Inspiracija je bila opširna studija o anoreksiji od autorke Hadli Friman, pod nazivom „Dobre devojke“, kao i knjiga „Plava“ autorke Magdalene Miković, uz nekolicinu priča iz ličnog okruženja. Lik u predstavi prolazi kroz različite faze, od susreta sa novonastalim strahom od hrane, preko unutrašnjih borbi sa anksioznošću i opsesivnim mislima, do hospitalizacije kao jedinog mogućeg izlaza. Ipak, put ozdravljenja nije linearan i uprkos nekoliko institucionalnih pokušaja, tek sa postepenim uključivanjem u život i društvo bolest uspeva da bude potisnuta u drugi plan i dozvoli dalji razvoj i ostvarenje lika van ograničenja anoreksije.

Predstava „In my shoes“

Ova predstava koristi različite alate za pripovedanje kao što su: savremeni ples, gluma, muzika i elementi klovna. Autorka deli ličnu priču o suočavanju sa anksioznošću, strahom, opsesivno kompulzivnim ponašanjem i izazove odrastanja.  Priča je usredsređena na opsesivni strah da ako su cipele postavljene na „netačan“ ili „haotičan“ način, to će rezultirati nečim lošim - katastrofom. Zajedno sa izvođačem, publika putuje kroz izložbu različitih cipela, one predstavljaju različite likove, izazove i poglede, u posebnom, harmonično-haotičnom svetu.