FILOZOFSKI TEATAR

Zašto nas mogućnost neprestanog izbora u kapitalizmu nije učinila srećnima i kako je ideja slobode izbora postala tiranija izbora? Šta nas tera da "ubijamo" ono što najviše volimo i da li moramo stalno da želimo ono što nam je nedostupno? Da li živimo u vreme konstantne anksioznosti, antidepresiva i nasilja pitajući se ko je za to zapravo odgovoran? Da li je anksioznost ultimativna prepreka sreći?  Koliko nas je kao pojedince preoblikovala pandemije korona virusa i da li smo posle nje u društvenom smislu postali još pasivniji i manje solidarni? Kada i kako u vremenu post-istine koji je određen konstantnim prilivom informacija i dezinformacija odbijamo da nešto saznamo, kada je bolje od nas da nešto ne znamo i zašto nekada želimo da ne znamo? Ovo su samo neka od pitanja koja će se pokrenuti u razgovoru sa autorkom na Filozofskom teatru.

Renata Salecl je slovenačka filozofkinja i sociološkinja koja pripada pokretu teorijske psihoanalize. U svom radu spaja pravo, kriminologiju i psihoanalizu, s posebnim fokusom na analizu odnosa između poznog kapitalizma koji uzdiže „mogućnost izbora“ i naglašenih osećanja anksioznosti i krivice kod postmodernih subjekata.

Autorka je više knjiga, od kojih su najznačajnije: (Per)verzije ljubavi i mržnje (Psihopolis, 2014 [1998]), O anksioznosti (2004), Tiranija izbora (Arhipelag, 2014, [2010]) i Strast za neznanjem (FMK knjige 2023).