Predstava o plesu kao obliku protesta

Zufit Simon

„...moć narodu: koristi svoje telo… koristi svoj glas…izaberi…”

 

Fizički otpor i koreografisani protesti u javnim prostorima postali su delotvorna i moćna sredstva mirnih demonstracija u kapitalističkim demokratijama. Razvijeno delovanjem queer feminističkih aktivistkinja 1990-ih godina, takozvano „radikalno navijanje“ kombinuje nenasilnu, direktnu akciju sa pozorišnim elementima. Cheerleading nam je dobro poznat kao organizovano navijanje devojaka na sportskim takmičenjima. Tu se koristi performansi i podrivaju kodovi navijanja da bi se prenele specifične poruke. Glamur, sjaj i mešavina raznih slogana sastavni su deo ove vesele, satirične alternative militantnim oblicima protesta. Sa žestinom, preciznošću i humorom, heterogeni ansambl predvođen koreografkinjom Zufit Simon, koja se takođe pojavljuje na sceni, postavlja pitanje zbog čega vredi izaći na ulicu.

„Ona implementira jasan koncept i efektne slike sa velikom veštinom i intenzitetom.

Zajedno sa svojim ansamblom, Zufit Simon je uspela da iz forme mirnog protesta stvori nesvakidašnju plesnu predstavu sa humorom i dubinom i oblikuje „Radical

Cheerleading“.“

(iz izjave o nominaciji za Nemačku pozorištnu nagradu „DER FAUST“ 2023 za najbolju plesnu produkciju)

 

Beogradsko izvođenje organizuje Stanica Servis za savremeni ples u saradnji sa festivalom Antistatic iz Sofije i Lokomotivom iz Skoplja, a uz podršku Gete Instituta.

Ulaz na predstavu je slobodan. Karte možete rezervisati na [email protected]

Fotografisanje i video snimanje nisu dozvoljeni

 

 

ZUFIT SIMON

Izvođačica i koreografkina, završila je studije savremenog plesa na Univerzitetu muzičke i scenske umetnosti (HfMDK) u Frankfurtu na Majni.

Njeni radovi prikazivani su na festivalima u Italiji, Austriji, Tanzaniji, Češkoj Republici, Poljskoj i Francuskoj. Učestvovala je na Tanzplattform Deutschland u Drezdenu 2012. i u Hamburgu 2014. godine. Tokom 2016. do 2019. godine razvila je trilogiju „neemocionalno“ o vezama između govora tela, izraza lica i gestova.

Zufit Simon je članica udruženja koreografa Tanztendenz Munchen e.V.