Režim ljubavi je komedija u kojoj autor teksta istražuje, analizira, komentariše i kritikuje različite aranžmane ljubavnih parova u savremenom kulturnom kontekstu trenutne komunikacije na društvenim mrežama, sajtovima i aplikacijama za upoznavanje i probleme uspostavljanja komunikacije među partnerima. , oni koji učestvuju u određenom ljubavnom aranžmanu: monogamna veza, serijska monogamija, veza sa preljubom, trijade, celibat, brakovi... do suočavanja sa fenomenom poliamorije (aranžman koji podrazumeva ljubavnu - seksualnu i emocionalnu - vezu u kojoj više subjekata učestvuju u najrazličitijim vrstama uparivanja).