Адреса: Теразије 29
Телефони: +381 69 899 24 00
Мејл: blagajna@bitef.rs

Дат

Дан

Време

Представа

6.

Суб

19:00

(Из)ванредна плесна сцена - Исток Ковач, Анђелија Тодоровић, Милош Исаиловић

13.

Суб

19:00

(Из)ванредна плесна сцена - Драгана Булут, Ана Вујановић, Бојана Цвејић