Фото: Dnevnik (Branislav Lučić)

Фото: Dnevnik (Branislav Lučić)

Поштована публико,

Битеф театар и Позоришни музеј Војводине
Вас позивају на промоцију књиге

БЕГУНЦИ ИЗ БЕЗНАЂА
Мирослава Микија Радоњића

 

О књизи говоре:

  • Милош Латиновић
  • Александар Милосављевич
  • Зоран Максимовић и
  • аутор

Четвртак, 1. март 2018.  18.00
Битеф Арт Kафе
Сквер Мире Траиловић

Књига: ,,Бегунци из безнађа” (Библиотека Теорија драмских уметности, 2017),је издање Позоришног музеја Војводине из Новог Сада.

Након промоције у Српском народном позоришту, у Свечаном салону у уторак, 27. фебруара, књиа ће бити предстаљена беорадскј публици 1.марта.

У књизи је представљен драмски опус Виде Огњеновић у контексту савремене српске драматургије и књижевне традиције.

Намера студије јесте да се целокупни досадашњи драмски опус Виде Огњеновић сагледа у ширем контексту савремене српске драматургије и књижевне традиције. За реализацију тако дефинисаног циља истраживања, било је неопходно формирати својеврсни координатни систем. Унутар система једна оса представља најзначајније ауторе и њихова репрезентативна дела, који су кључни за развој савремене српске драме од Другог светског рата до прве деценије овог века, а друга оса означава књижевну традицију као недвосмислену исходишну тачку и креативну инспирацију. Рад је подељен у три органски повезане целине: „Савремена српска драма”, „Драмски опус Виде Огњеновић” и „Књижевна традиција као креативна инспирација”.