Na osnovu članova 1, 2, 16, 18, 19, 20, 25, 40, 44, 46 i 57.

Statuta Bitef teatra

Bitef teatar oglašava

KONKURS ZA PARTNERSKE PROJEKTE U SEZONI 2019/20.

 

Pozivamo vas da prijavite svoje predloge pozorišnih umetničkih projekata, na interni konkurs Bitef teatra za produkcije koje će biti realizovane u Bitef teatru u sezoni 2019/20. a u okviru prostora namenjenog vaninstitucionalnim akterima.

Pravo učešća na konkursu imaju pojedinci, nezavisne trupe i inicijative, kao i nevladine organizacije sa prebivalištem u Srbiji.

 

Predloge projekata slati u pet primeraka u sledećem sadržaju:

 • detaljna prezentacija umetničkog aspekta projekta

 • kratka biografija ili CV podnosioca (do 300 reči)

 • tehnička lista neophodna za realizaciju projekta

 • adresa podnosioca

   

  Adresa na koju se šalju predlozi projekata:

  Bitef teatar

  (KONKURS BITEF TEATRA ZA PARTNERSKE PROJEKTE U SEZONI 2019/20)

  Terazije 29/1

  11000 Beograd

  Republika Srbija

 

Konkursna komisija će, u skladu sa statutom i programskom koncepcijom, odabrati do tri produkcije za čiju realizaciju obezbeđuje partnersku, medijsku i tehničku podršku:

 • partnersku podršku u vidu pisma o nameri i opredeljenosti za saradnju, kojima će autori imati mogućnost učestvovanja na konkursima za dobijanje sredstava kod postojećih domaćih i internacionalnih fondova

 • tehničku i medijsku podršku u realizaciji projekta, u skladu sa svojim kapacitetima

  Sa pojedincima, nezavisnim trupama i nevladinim organizacijama čije predloge konkursna komisija Bitef teatra odabere, Bief teatar će sklopiti pojedinačne ugovore o poslovno-tehničkoj saradnji kojima će biti regulisani i usklađeni svi detalji zajedničkog posla.

  Rok za slanje predloga projekata je 15. januar 2019. Godine.

  Odluka komisije će biti objavljena na sajtu Bitef teatra do 31. januara 2019. godine, u delu Vesti:  http://teatar.bitef.rs/vesti/

  U donošenju odluke, interna komisija Bitef teatra će vrednovati radove na osnovu sledećih kriterijuma:

 • umetnički kvalitet projekta

 • mogućnost realizacije projekta i kompatibilnost sa novom repertoarskom politikom teatra koja podrazumeva čvršću povezanost sa Bitef festivalom

 • zasnovanost projekta na aktuelnim trendovima u savremenim izvođačkim praksama koji, između ostalog, podrazumevaju i brisanje distance između izvođača i publike i promišljanje pozorišnog čina kao prostora ponovnog formiranja zajednice