На основу чланова 1, 2, 16, 18, 19, 20, 25, 40, 44, 46 и 57.

Статута Битеф театра

Битеф театар оглашава

КОНКУРС

ЗА ПАРТНЕРСКЕ ПРОЈЕКТЕ У 2021. ГОДИНИ

РОК ЗА ПРИЈАВУ ПРОЈЕКАТА - 10. ЈАНУАР 2020.

 

Позивамо вас да пријавите своје предлоге позоришних уметничких пројеката, на интерни конкурс Битеф театра за продукције које ће бити реализоване у Битеф театру у 2021. години а у оквиру простора намењеног ванинституционалним актерима.

Право учешћа на конкурсу имају појединци, независне трупе и иницијативе, као и невладине организације са пребивалиштем у Србији.

 

Предлоге пројеката слати у пет примерака у следећем садржају:

Детаљну презентацију уметничког аспекта пројекта
Кратку биографију или ЦВ подносиоца (до 300 речи);
Техничку листу неопходну за реализацију пројекта;
Адресу подносиоца.

 

Адреса на коју се шаљу предлози пројеката:

Битеф театар

(КОНКУРС БИТЕФ ТЕАТРА ЗА ПАРТНЕРСКЕ ПРОЈЕКТЕ У 2021. ГОДИНИ)

Теразије 29/1

11000 Београд

Република Србија

 

Конкурсна комисија, ће у складу са статутом и програмском концепцијом одабрати до три продукције за чију реализацију обезбеђује партнерску, медијску и техничку подршку,

партнерску подршку, у виду писма о намери и опредељености за сарадњу, којима ће аутори имати могућност учествовања на конкурсима за добијање средстава код постојећих домаћих и међународних фондова.
техничку и медијску подршку у реализацији пројекта, у складу са својим капацитетима.

Са појединцима, независним трупама и невладиним организацијама чије предлоге конкурсна комисија Битеф театра одабере, Биеф театар ће склопити појединачне уговоре о пословно-техничкој сарадњи којима ће бити регулисани и усклађени сви детаљи заједничког посла.

Рок за слање предлога пројеката је 10. јануар 2020. године

Одлука комисије ће бити објављена на сајту Битеф театра до 31. јануара 2020. године, у делу: вести: хттп://театар.битеф.рс/вести/

У доношењу одлуке, интерна комисија Битеф театра ће вредновати радове на основу следећих критеријума:

            -уметнички квалитет пројекта

            -могућност реализације пројекта и компатибилност са новом репертоарском политиком театра која подразумева чвршћу повезаност са Битеф фестивалом

            -заснованост пројекта на актуелним трендовима у савременим извођачким праксама