Na osnovu članova 1, 2, 16, 18, 19, 20, 25, 40, 44, 46 i 57.

Statuta Bitef teatra

Bitef teatar oglašava

KONKURS

ZA PARTNERSKE PROJEKTE U 2021. GODINI

ROK ZA PRIJAVU PROJEKATA - 10. JANUAR 2020.

 

Pozivamo vas da prijavite svoje predloge pozorišnih umetničkih projekata, na interni konkurs Bitef teatra za produkcije koje će biti realizovane u Bitef teatru u 2021. godini a u okviru prostora namenjenog vaninstitucionalnim akterima.

Pravo učešća na konkursu imaju pojedinci, nezavisne trupe i inicijative, kao i nevladine organizacije sa prebivalištem u Srbiji.

 

Predloge projekata slati u pet primeraka u sledećem sadržaju:

Detaljnu prezentaciju umetničkog aspekta projekta
Kratku biografiju ili CV podnosioca (do 300 reči);
Tehničku listu neophodnu za realizaciju projekta;
Adresu podnosioca.

 

Adresa na koju se šalju predlozi projekata:

Bitef teatar

(KONKURS BITEF TEATRA ZA PARTNERSKE PROJEKTE U 2021. GODINI)

Terazije 29/1

11000 Beograd

Republika Srbija

 

Konkursna komisija, će u skladu sa statutom i programskom koncepcijom odabrati do tri produkcije za čiju realizaciju obezbeđuje partnersku, medijsku i tehničku podršku,

partnersku podršku, u vidu pisma o nameri i opredeljenosti za saradnju, kojima će autori imati mogućnost učestvovanja na konkursima za dobijanje sredstava kod postojećih domaćih i međunarodnih fondova.
tehničku i medijsku podršku u realizaciji projekta, u skladu sa svojim kapacitetima.

Sa pojedincima, nezavisnim trupama i nevladinim organizacijama čije predloge konkursna komisija Bitef teatra odabere, Bief teatar će sklopiti pojedinačne ugovore o poslovno-tehničkoj saradnji kojima će biti regulisani i usklađeni svi detalji zajedničkog posla.

Rok za slanje predloga projekata je 10. januar 2020. godine

Odluka komisije će biti objavljena na sajtu Bitef teatra do 31. januara 2020. godine, u delu: vesti: http://teatar.bitef.rs/vesti/

U donošenju odluke, interna komisija Bitef teatra će vrednovati radove na osnovu sledećih kriterijuma:

            -umetnički kvalitet projekta

            -mogućnost realizacije projekta i kompatibilnost sa novom repertoarskom politikom teatra koja podrazumeva čvršću povezanost sa Bitef festivalom

            -zasnovanost projekta na aktuelnim trendovima u savremenim izvođačkim praksama