Na osnovu članova 1, 2, 16, 18, 19, 20, 25, 40, 44, 46 i 57.

Statuta Bitef teatra

Bitef teatar oglašava

REZULTATI KONKURSA

ZA PARTNERSKE PROJEKTE U 2021. GODINI

 

 

Na internom konkursu Bitef teatra za produkcije koje će biti realizovane u Bitef teatru u 2021. godini a u okviru prostora namenjenog vaninstitucionalnim akterima, izabrane su produkcije:

  1. RESIST LIKE A PLANT , Ana Dubljević i Igor Koruga
  2. TEHNO MISA, Stevan Bodroža
  3. SVETLOST IZ KOFERA, Cirkusfera