На основу чланова 1, 2, 16, 18, 19, 20, 25, 40, 44, 46 и 57.

Статута Битеф театра

Битеф театар оглашава

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА

ЗА ПАРТНЕРСКЕ ПРОЈЕКТЕ У 2021. ГОДИНИ

 

 

На интерном конкурсу Битеф театра за продукције које ће бити реализоване у Битеф театру у 2021. години а у оквиру простора намењеног ванинституционалним актерима, изабране су продукције:

  1. РЕСИСТ ЛИКЕ А ПЛАНТ , Ана Дубљевић и Игор Коруга
  2. ТЕХНО МИСА, Стеван Бодрожа
  3. СВЕТЛОСТ ИЗ КОФЕРА, Циркусфера