Sezona 2020/21 - NA IVICI

U protekloj sezoni je uspostavljen princip po kome Bitef teatar ulazi u dijalog sa izdanjem Bitef festivala kome prethodi i predstavlja neku vrstu njegove ''produžene ruke'' tokom cele godine i u lokalnom kontekstu.

Aktueni slogan Bitefa (održanog Bitef Prologa, ali i 54. izdanja odloženog za sledeću godinu) je Na ivici budućnosti, a festival se fokusira na pojmove transhumanizma i posthumanizma, istražujući vizije sveta koji nas čeka, ali i eksperimentišući na formalnom planu sa dehumanizacijom izvođača na sceni, bilo kroz koreografske i druge forme, bilo kroz upotrebu robota, kiborga i avatara na sceni. U ovom kontekstu, a imajući u vidu situaciju u kojoj se pozorište u ovom trenutku nalazi, nije nam preostalo ništa drugo nego da sezonu teatra nazovemo samo -  Na ivici i to, iz više razloga. Prvo, ona direktno korespondira sa temom i estetskim fokusom festivala. Drugo, ona je na ivici  održavanja zbog pandemije koronavirusa. Treće, umetnici koji stvaraju u pozorištu ovih dana su mahom na ivici egzistencije.

Ove sezone, publika Bitefa će imati priliku da gleda predstave autora kao što su Bojan Đorđev, Dunja Jocić, Nikola Zavišić i Maja Pelević, kao i projekte nezavisne scene koje tradicionalno podržavamo.