Svetski dan knjige / 23. april 2021 / Miloš Latinović, direktor Bitef teatra

Povodom Svetskog dana knjige, koji se tradicionalno proslavlja 23. aprila, direktor Bitef teatra Miloš Latinović govori o kulturi, književnosti, pozorištu...