M.I.R.A., autor: Andraš Urban / Foto: Nenad Šugić

M.I.R.A., autor: Andraš Urban / Foto: Nenad Šugić

Bitef teatar u mesecu novembru učestvuje na tri pozorišna festivala.

Predstava Nikole Zavišića i Maje Pelević  KAO DA KRAJ NIJE NI SASVIM BLIZU gostovala je na MOT festivalu u Skoplju, od 18. do 21. Novembra. Predstava je izazvala oduševljen prijem publike i dobila odlične stručne kritike.

Predstava M.I.R.A. u režiji Andraša Urbana, sa vrhunskom Mirom Karanović u glavnoj ulozi, predstaviće se na Regionalnom festival glume u Nikšiću, 25. novembra.

Drama KRETANjE Dimitrija Kokanova u režiji Jovane Tomić, gostuje na festivalu DESIRE u Subotici, 28. i 29. novembra. 

I pored izmenjenih uslova usled sprovođenja mera zaštite usled epidemije, pozorište Bitef teatar živi i diše.

Produkcije Bitef teatra svojom svežinom i hrabrošću plene pažnju regiona.

U sezoni Teatra imena NA IVICI, uspevamo da održimo ravnotežu žonglirajući na žici novovremenog. Trudimo se da svojim repertoarom ostanemo aktuelni,  novi i uzbudljivi,  kako u formalnom tako i u sadržajnom smislu, te tako odgovorimo izazovima sadašnjosti u kojima je pozorište sve ugroženije.  U formalnom smislu predstave KRETENjE i KAO DA KRAJ NIJE NI SASVIM BLIZU, skrojene su za mali broj gledalaca i parcitipativne - publika doslovno učestvuje u pozorišnom činu. Predstava M.I.R.A.  inspirisana je likom i delom najveće dame našeg teatra, velike pozorišne borkinje i osnivačice Bitef teatra - Mire Trailović, čiji spomen podseća da za dobro pozorište ne postoje prepreke.  Bave se temama intimnog i ličnog na planu opšte zadatosti savremenog trenutka. Kao takve prepoznate su u internacionalnom pozorišnom kontekstu, što dokazuju i pozivi na mnoge međunarodne festivale. Na to smo beskrajno ponosni.