BITEF ZONA jun 2022.

BITEF ZONA jun 2022.

Od 3. do 29. juna Bitef teatar, Skver Mire Trailović

MIRNA STRANA ULICE

Na strani boljeg angažmana

Tradicionalan letnji program Bitef teatra, kraj sezone obeležava izlaskom Bitef teatra na Skver Mire Trailović i mnoštvom besplatnih  (ili simbolične cene karte) animacionih, pozorišnih i tribinskih programa.

Ovogodišnja Bitef Zona bira „mirnu stranu ulice“. Pokušaćemo da svojim demokratičnim pozorišno performativnim susretima, iniciramo miran dijalog i mogućnost kulturnog aktivizma koji svoj uticaj ostvaruje kroz sadržaje koji iniciraju ljubav prema zajednici i želju da se čini dobro i dela vaspitano - dobrom namerom, ka pomirenju zaoštrenih socijalnih sukoba.

Procenjujemo da je društvo umorno od usijanih oštrica, da vrhove društvenih sablji sukoba treba malo otupeti, napraviti prostor izvan uličnog fronta mržnje i poruka mržnje kojima smo zatrpani i kojih je zajednica sita.

Najbolji primer i direktna asocijacija za ovogodišnji naslov programa, je rad koji otvara Bitef Zonu.Projekat NA MIRNOJ STRANI ULICE studentkinja FDU okuplja Beograd, Niš, Zagreb, Banja Luku iSarajevo i otvara ovogodišnje izdanje Bitef zone izložbom 3. juna u 18 časova na Skveru MireTrailović.Menjajući političku poruku kojom grafiti direktno upiru prstom u njhove kolege, studenti istudentkinje svojim umetničkim intervencijama pozivaju na aktivno učešće građana u odlučivanju onoga što će krasiti zidove njihovog grada.

Stop govoru mržnje - kao osnovnu floskulu šalju i pozorišne predstave APLIKACIJA VOLAND u režiji Kokana Mladenovića i PROJEKAT HANDKE Hartefakt fondacije.

U okviru Zone organizujemo i simpozijum koji vode Maja Pelević i Olga Dimitrijević ROD I RAD U SRPSKOM TEATRU. Autorke polaze od istraživanja nejednakosti u polju srpskog pozorišta, da bi pokušale da kroz analizu nejednakosti i međuljudskih odnosa, dođu do odgovora na pitanja koja postavljaju samima sebi - koji su dometi angažovane umetnosti, i kojim jezikom ćemo menjati svet?

Premijerom dokumentarnog filma MISTERIJA BOSANSKIH PIRAMIDA - NA RUBU PROŠLOSTI autora Borislava Petrovića i Slavice Hinić, krećemo se putem neizvesne budućnosti,do ivice prošlosti. Da li se odgovor na pitanje kuda dalje nalazi u njenim tajnama izvan poznate istorije?

Muzičko scenski program Zone čine tri performativna pozorišno muzička dela:  KORRRUPCIJA Daniela Kovača, RUŽA Tine Perić i MILENI BARILLI Miodraga Kovačevića.

Program zatvara FILOSOFSKI TEATAR na kome govori Srećko Horvat.

Ponosni na poruke mira, uglađenog aktivizma i uticaja na društvena trvenja dobrim delovanjem i novom energijom, pozivamo Vas da budete naši dragi gosti i aktivni učesnici BITEF ZONE:  NA MIRNOJ STRANI ULICE u junu ove godine.

Jelena Bogavac, urednica programa, Beograd maj 2022.